Facebooksiden til Sortland Taekwondo klubb

Vi er mange som har tilgang til facebooksiden vår i TKD klubben. Den brukes flittig til å informere om ting som skal skje, påmeldinger, om noen ikke kan komme på treninger, kort sagt til all mulig informasjon, spørsmål og svar.
Dette syns vi er en fin måte å nå ut til de fleste av våre medlemmer/foreldre på. Det er dette den er ment som også.
Nå tenker vi å fremme viktigheten av å bli sett og hørt på vår fb-side.

Arrangement:

Det dukker av og til opp arrangementer som krever en liten innsats for at forholdene skal bli optimale. For eksempel at vi stiller med en åpen kiosk under gradering/mesterskap. Hos oss er regelen at «jo flere kokker jo bedre blir hele tilbudetJ» Vi håper nå at flere vil «melde seg på», og stille i kiosken slik at vi har folk nok til å ha kiosk under arrangementer.

Styrke tilbudet til utøverne:

Nå vil vi forsøke å gi en ekstra mulighet til våre utøvere både på Sortland, Risøyhamn og Bø. Vi mener at dersom vi av og til stiller opp hos hverandre vil TKD miljøet bli enda bedre. Tanken er å få flere til å stille opp til kjøring på treninger utenfor våre lokaler på Sortland. Den som kunne tenke seg å kjøre vil jo også sannsynligvis generere et ledig sete eller to. Tilbakemeldingene er gode fra utøvere i alle aldre på det å få trene i andre omgivelser og med forskjellige instruktører. Samtidig vil vi i større grad kunne ta med ta med trenere/hjelpetrenere til Bø eller Risøyhamn. Her snakker vi om vinn-vinn situasjon! Meld på, meld på når det dukker opp en forespørsel på vår fb-sideJ

Ta kontakt med Odd Eirik tlf 91917024/oddeirik73@gmail.com