Mønster - TUL

Mønstrene som er den tekniske identitet i Taekwon-Do har sitt kjennetegn i...

Kombinasjon av hurtige, sene, lette og kraftfulle bevegelser sammen med et utstrakt fotarbeide. Navnet og nummeret så vel som den diagrammessige beskrivelse av hvert mønster, har en bestemt betydning som symboliserer dets navnopprinnelse eller betydning av samme historiske hendelse.

Filmsnuttene under er for innlæring av nye mønster, utførelsen kan avvike noe fra sånn som vi gjøre det, men er til god hjelp. Kilde for filmsnuttene er fra youtube.


4 vendinger, Saju: 10 gup

4-vending med punch - Saju jirugi

4-vending med blokk - Saju macki

4-vending med front spark - Saju ap cha busigi

4-vending oppadstigende frontspark - Saju ap cha olligi


CHON-JI Tul: 9 gup

CHON JI. Betyr rett oversatt fra koreansk "himmelen og jorden". Det er i orienten fortolket som skapelsen av jorden eller begynnelsen av menneskets historie. Derfor er dette mønsteret trening for begynnere. Mønsteret består av to like deler. En representerer himmelen og den andre jorden.

Bevegelser: 19


DAN-GUN Tul: 8 gup

DAN-GUN: Er oppkalt etter den hellige Dan-Gun, den legendariske grunnlegeren av Korea i år 2333 f. Kr.

Bevegelser: 21


DO-SAN Tul: 7 gup

DO-SAN: Er pseudonymet til patrioten Ahn Chang-Ho (1876-1938). De 24 bevegelsene i mønsteret representerer hele hans liv som han viet til å fremme utdannelsen av Korea og dets frigjøringsbevegelser.

Bevegelser: 24


WON-HYO Tul: 6 gup

WON-HYO: Er den berømte munken som innførte Buddhismen i Silla dynastiet i år 686 e. Kr.

Bevegelser: 28


YUL-GOK Tul: 5 gup

YUL-GOK: Er pseudonymet til den store filosof og lærer Yi I (1536-1584) som gikk under tilnavnet "Koreas konfusius". De 38 bevegelsene i mønsteret representerer hans fødested på 38. breddegrad og diagrammet representerer "læreren".

Bevegelser: 38


JOONG-GUN Tul: 4 gup

JOONG-GUN: Er navngitt etter patrioten Ahn Joong-Gun som snikmyrdet Hiro-Bumi Ito, den første japanske generalguvernøren i Korea. Han var kjent for å spille den ledende rolle i meklingen mellom Korea og Japan. De 32 bevegelsene i mønsteret representerer Ahn Joong-Gun's alder da han ble henrettet i Lui-Shung fengselet i 1910.

Bevegelser: 32


TOI-GYE Tul: 3 gup

TOI-GYE: Er forfatternavnet til den kjente lærer Yi Hwang (16. århundre), en autoritet på neo-konfusianismen. De 37 bevegelsene refererer til hans fødested på 37. breddegrad og diagrammet representerer "lærerern".

Bevegelser: 37


HWA-RANG Tul: 2 gup

HWA-RANG: Er navngitt etter Hwa-Rang Do, en ungdomsgruppe som oppsto i Silla dynastiet tidlig i det 7. århundre. De 29 bevegelsene refererer til den 29. infanteri-divisjon, hvor Taekwon-Do ble utviklet til fullstendighet.

Bevegelser: 29


CHOONG-MOO Tul: 1 gup 

CHOONG-MOO: Var navnet som ble gitt til den store admiral Yi Soon-Sin fra Lee dynastiet. Han var ansett for å ha funnet opp det første armerte slagskip "Kobukson" i 1592 e.Kr. Dette var betegnet som forløperen til dagens ubaåter. Omtendighetene gjorde at han aldri fikk sjansen til å vise sin fulle loyalitet ovenfor kongen. Tragedien omkring hans død symboliseres ved at mønsteret ender opp med et venstre hånds angrep.

Bevegelser: 30