Innføring i Taekwon-Do

Hei! Hvis du tenker på å begynne å trene Taekwon-Do eller du nettopp har begynt, så lurer du sikkert litt på hva det treningen går ut på. Vi har derfor laget en liten innføring for begynnere, og håper at du som leser vil få en litt bedre start på din Taekwon-Do. Denne innføringen vil hjelpe deg fram til din første gradering, da det teoretiske innholdet samt utførelse av teknikkene kan betraktes som pensum. Hvis du synes det ser mye ut så fortvil ikke. Det er faktisk enkelt og logisk, noe du vil erfare etter en liten stund. Denne innføringen vil etter kort tid bli komplementert med illustrative bilder. Velkommen og lykke til! 

TAEKWON-DO KUTYME

I treningshallen og når utøvere av Taekwon-Do møtes er det bestemte retningslinjer som vi ønsker å følge. Disse er med på å oppretholde nødvendig disiplin og trygghet.

ELEVENES ED

 • Jeg skal følge grunnprinsippene i Taekwon-Do
 • Jeg skal respektere instruktøren og seniorelevene 
 • Jeg skal aldri misbruke Taekwon-Do 
 • Jeg skal bli en forkjemper for frihet og rettferdighet 
 • Jeg skal bygge en fredeligere verden

TAEKWON-DO'S GRUNNPRINSIPPER

 • Høflighet
 • Ærlighet 
 • Iherdihet 
 • Selvkontroll 
 • Ukuelig vilje 

TAEKWON-DO REGLER I TRENINGSHALLEN

 • Røyking er forbudt 
 • Alkohol, leskedrikk, mat osv. er ikke tillatt 
 • Avstå fra meningsløs prat 
 • Det er ikke lov å ha på utesko 
 • Ingen har lov til å undervise, uten instruktørens tillatelse

OPPTREDEN I TRENINGSHALLEN

 • Ved inntreden i hallen, bukke til nasjonalflagget 
 • Hils (bukke) til instruktøren på lempelig avstand 
 • Når instruktøren inntrer i hallen retter elevene seg opp og hilser 
 • Ved oppstilling, står seniorelevene til høyre for juniorelevene 
 • Elevene bukker til instruktøren og flaggene ved oppstilling 
 • Elevens ed leses 
 • Elevene hilser på hverandre 
 • Mediter ett minutt etter trening 
 • Takke instruktøren for trening, og bukke til flaggene 
 • Bukke til flaggene ved utgang fra treningshallen