Sortland og Hadsel Taekwon-Do klubb arrangerer årets sommerleir for NTF.

Vi trenger i denne forbindelse hjelp før og under arrangementet. Det er satt opp fordeling mellom klubbene og det gås vakter sammen med Hadsel.

Foreløpig ser det ut til at vi trenger følgende personer fra Sortland:

Nattevakt på Rødskolen. 8 stk. totalt 4,5 timer vakter, en til hver dag fra Sortland. Første økt begynner kl. 22.00 - 02.30, andre økt fra 02.30 - 07.00

Dagansvarlig / logistikkansvarlig. 2 hver dag, en fra hver klubb. Oppgaver: flytte av matter/utstyr, hente varer hvis nødvendig og annet forefallende.

Vi trenger bakere også til kiosken under leiren.

Oppsett på dager vist under og følgende påmeldingsskjema hvor du kan melde din interesse.


PS... Vi har fått nok Pizzasnurrer allerede.


Påmeldingsskjema