Sommerleir Program

Foreløpig program

Foreløpig programmet er satt opp, men kan endres på kort varsel. Oppdatert program henges opp på strategiske steder underveis.