Syllabus for first degree

FOR 10. GUP WHITE BELT

STILLINGER - SOGI

 • Giv akt stilling                                               Charyot sogi
 • Parallell stilling                                             Narani sogi 
 • Parallell klar stilling                                      Narani junbi sogi 
 • Gå stilling                                                      Gunnun sogi 
 • Gå klar stilling                                               Gunnun junbi sogi   
 • Sitte stilling                                                   Annun sogi 
 • Sitte klar stilling                                            Annun junbi sogi

PUNCH - JIRUGI 

 • Middels punch                                               Kaunde jirugi 
 • Middels rett punch                                        Kaunde baro jirugi
 • Middels omvendt punch                                Kaunde bandae jirugi

NB! Punch utføres også lavt (najunde) og høyt (nopunde) 

BLOKKER - MAKGI

 • Lav underarmsblokk                                      Palmok najunde makgi 
 • Lav knivhåndsblokk                                       Sonkal najunde makgi 
 • Blokk med utsiden av underarm                   Bakkat palmok makgi 
 • Blokk med innsiden av underarm                 An palmok makgi

NB! Blokk med utsiden/innsiden av underarm utføres også høyt (nopunde) 

SPARK - CHAGI

 • Strakt oppadgående frontspark                    Ap cha olligi 
 • Front snap spark                                           Ap cha busigi 
 • Strakt oppadgående sidespark                     Yop cha olligi

FIREVENDING - SAJU

Felles for alle firevendingene er at de utføres med både høyre og venstre side. Firevendingene har samme utgangsposisjon, en parallell klar stilling

1. Firevending med punch - Saju jirugi Gå et steg fram i gå-stilling, og utfør et middels rett punch, vend deretter 90 grader og gå tilbake i en gå-stilling med lav underarmsblokk. Gå et steg fram i gå-stilling osv. Firevendingen avsluttes med punch. Gå deretter tilbake til en parallell klar stilling. Syv bevegelser.

2. Firevending med blokk - Saju makgi Gå et steg tilbake i gå-stilling, med en lav knivhåndsblokk. Gå deretter fram i en gå-stilling med en middels blokk med innsiden av underarmen. Vend 90 grader osv. Firevendingen avsluttes med en middels blokk med innsiden av underarmen. Gå deretter tilbake til en parallell klar stilling. åtte bevegelser.

3. Firevending med spark - Saju chagi Gå et steg tilbake i gå-klar-stilling, spark et lavt front snap spark. Vend 90 grader og gjenta. Firevendingen avsluttes i en gå-klar-stilling med ansiktet vendt i samme retning som utgangspunktet.

TRE-STEG SPARRING - SAMBO MATSOGI

Tre-steg sparring er en sparringsform, som kan utøves med og uten motstander. 10. og 9. gup går uten motstander på eksamen, men kan gjerne trene med motstander på trening, for økt forståelse. Utgangsposisjonen er en giv-akt-stilling, etterfulgt av enten en gå-stilling med lav underarmsblokk ved angrep, eller en parallell-klar-stilling ved forsvar.
Nedenfor er det vist to eksempler på serier i tre-steg sparring. Elevene bør også prøve ut andre teknikker og kombinasjoner, kun fantasien setter begrensninger her.

Utgangsstilling for angrep: Gå-stilling med lav underarmsblokk - Gunnun so palmok najunde makgi 

Utgangsstilling for forsvar: Parallell-klar-stilling - Narani junbi sogi

Angrep med spark: Gå tre steg fram med lavt front snap spark
Gunnun so ap cha busigi

Forsvar: Gå tre steg bakover med lav underarmsblokk
Gunnun so palmok najunde makgi

Kontring: Bøy kneet og utfør et omvendt høyt punch på stedet
Gunnun so nopunde bandae jirugi

Angrep med punch: Gå tre steg fram med middels punch i gå-stilling
Gunnun so kaunde baro jirugi

Forsvar: Gå tre steg bakover med middels blokk med utsiden av underarmen
Gunnun so bakkat palmok kaunde makgi

Kontring: Bøy kneet og utfør et omvendt middels punch på stedet
Gunnun so kaunde bandae jirugi 

TERMINOLOGI FOR 10. GUP HVITT BELTE

Instruktørene i Taekwon-Do har forskjellige titler, etter graden av sort belte. Vår grunnlegger Gen. Choi Hong Hi, har den høyeste oppnåelige graden, 9. Dan og tiltales Sasungnim, som betyr Grand Master. De andre gradene er som følger:

 • Master (7. og 8. Dan)                                     Sayhunim 
 • Instruktør (4. - 6. Dan)                                  Sabumnim 
 • Assisterende instruktør (1. - 3. Dan)             Boo Sabumnim

I treningshallen er det mange ord med koreansk opprinnelse:

 • Treningshall                                                  Dojang 
 • Flagg                                                             Kukki 
 • Taekwon-Do uniform                                    Do-bok 
 • Belte                                                             Ti

Kommandoer:

 • Hør etter!                                                      Charyot 
 • Hils!                                                               Kyong ye 
 • Klar!                                                               Junbi 
 • Start!                                                             Si jak 
 • Stopp!                                                           Goman 
 • På stedet hvil!                                               Swiyo 
 • Tre av!                                                           Hae san

Telling:

 • En (1)                                                             Hana 
 • To (2)                                                             Doll 
 • Tre (3)                                                            Set 
 • Fire (4)                                                           Net 
 • Fem (5)                                                          Dasot 
 • Seks (6)                                                          Yosot 
 • Syv (7)                                                            Ilgop 
 • Åtte (8)                                                           Yodul 
 • Ni (9)                                                              Ahop 
 • Ti (10)                                                             Yol

Andre ord og uttrykk:

 • Parallell                                                         Narani 
 • Stilling                                                           Sogi 
 • Punch                                                            Jirugi 
 • Blokk                                                             Makgi 
 • Spark                                                             Chagi 
 • Lav                                                                 Najunde 
 • Middels                                                          Kaunde 
 • Høyt                                                               Nopunde 
 • Rett                                                                Baro 
 • Omvendt                                                        Bandae 
 • Front                                                              Ap 
 • Side                                                                Yop 
 • Innsiden                                                         An 
 • Utsiden                                                           Bakkat 
 • Innover                                                           Annuro 
 • Utover                                                             Bakkuro 
 • Underarm                                                       Palmok 
 • Innsiden av underarmen                                An palmok 
 • Utsiden av underarmen                                  Bakkat palmok 
 • Undersiden av underarmen                            Mit palmok 
 • Baksiden av underarmen                                Tung palmok 
 • Knivhånd                                                         Sonkal 
 • Knyttneve                                                        Jomuk 
 • Tåball                                                              Ap kumchi 
 • Knivfot                                                             Balkal 
 • Hånd                                                               Son 
 • Fot                                                                   Bal 
 • Oppad stigende                                              Olligi 
 • Firevending                                                     Saju 
 • Tre-steg sparring                                            Sambo matsogi

Når disse ordene er tillært, vil den viktigste jobben være gjort for en dypere forståelse av Taekwon-Do. Denne kunnskapen vil også føre til en tryggere hverdag i treningshallen. 

NYTTIG Å VITE OM TAEKWON-DO

Taekwon-Do er ikke så godt kjent i dette landet, derfor får man gjerne spørsmål om hva Taekwon-Do er for noe, hvor det kommer fra osv. Denne listen vil være til god hjelp for å vite litt om Taekwon-Do's historie.
1. Taekwon-Do ble grunnlagt den 11. april 1955
2. Taekwon-Do's grunnlegger er Gen. Choi Hong Hi, 9. Dan
3. Taekwon-Do er en videreføring av Chang Hun stilen, som fra 1946-1955 var navnet på Taekwon-Do
4. Chang Hun er pseudonymet til Gen. Choi Hong Hi og betyr blå hytte
5. General Choi Hong Hi er født den 9. november 1918 i Korea
6. Taekwon-Do betyr litterært, kunsten i hånd og fotkamp.
- Tae betyr: fot, sparke, knuse med foten.
- Kwon betyr: hånd, slå, slag, knyttneve, knuse med hånden.
- Do betyr: metode, kunst, form eller vei.
7. ITF - International Taekwon-Do Federation, ble grunnlagt 22. mars 1966. Første president var Gen. Choi Hong Hi, hovedsetet ligger i Wien, Østerrike.
8. NTF - Norges Taekwon-Do Forbund, ble grunnlagt den 2. november 1980, og er den høyeste myndighet for ITF Taekwon-Do i Norge. Første president og grunnlegger var Master Lehn, Jan-Erik.Den tekniske identiteten i Taekwon-Do er de 24 mønstrene, som begynner med Chon Ji som betyr starten på menneskenes historie og slutter med Tong Il, som betyr gjenforening (av Sør- og Nord Korea).

Taekwon-Do's egentlige hensikt er å avskrekke den sterke som undertrykker den svake. med en kraft basert på medmenneskelighet, moral, visdom og tillit. Dette hjelper til å bygge en fredeligere verden.